Buradasınız

Özellikle otel, hastane, alışveriş merkezleri, karma kullanımlı yatırım projeleri, A Sınıfı konut ve ofis projeleri başta olmak üzere üst yapı yatırımlarının tekliflerinin ve ihalelerinin, İşveren adına ve İşverenin kurum içi kaynakları ile koordineli olarak hazırlanması ve yönetilmesidir. 

Bu hizmet tüm teklif ve/veya ihale hazırlama işlemlerinin MÜHENDİS personeli tarafından yürütülmesi veya İşverenin kaynaklarının MÜHENDİS koordinasyon ve yönetiminde kullanılması şeklinde verilebilmektedir.

İhalelerde yerel ve uluslararası katılımcıların dahli ile şeffaf ve rekabetçi bir süreç oluşturulacaktır.

Teklif ve ihale çalışmalarında aşağıda belirtilen dokümanlar kısmen veya tamamıyla hazırlanacak ya da hazırlanması koordine edilecektir.

 • Malzeme, işçilik, altyüklenici ve ekipman giderlerinin ayrı ayrı belirtildiği analizli keşif özetleri
 • Başlangıç önkoşulları ve teslim şartlarını gösterir İş Programı,
 • Mobilizasyon planı,
 • Ekipman Listesi,
 • Personel Organizasyon Şeması,
 • Detaylı Şantiye Genel Giderleri,
  • Endirekt personel histogramı ve maliyeti,   
  • Tasarım organizasyon ve maliyetleri,
  • Teminat giderleri
  • Sigorta giderleri,
  • Mobilizasyon ve demobilizasyon giderleri,
  • Test ve devreye alma giderleri
  • Diğer işletme giderleri
 • Gelir ve giderlerin ayrı ayrı gösterildiği nakit akış tabloları yardımı ile proje finansman ihtiyacının çıkarılması,
 • Teklifte yararlanılan alt yüklenici ve tedarikçilerin belirlenmesi
 • Lojistik plan,
 • Yapım Metodu
 • Teknik ve sözleşmesel hususlar ile ilgili teklif açıklamaları
 • İhtiyaç duyulması halinde Sözleşme