Buradasınız

Özellikle otel, hastane, alışveriş merkezleri, karma kullanımlı yatırım projeleri, A Sınıfı konut ve ofis projeleri başta olmak üzere üst yapı yatırımlarının tekliflerinin ve ihalelerinin, İşveren adına ve İşverenin kurum içi kaynakları ile koordineli olarak hazırlanması ve yönetilmesidir. 

Bu hizmet tüm teklif ve/veya ihale hazırlama işlemlerinin Mühendis personeli tarafından yürütülmesi veya İşverenin kaynaklarının Mühendis koordinasyon ve yönetiminde kullanılması şeklinde verilebilmektedir.

İhalelerde yerel ve uluslararası katılımcıların dahli ile şeffaf ve rekabetçi bir süreç oluşturulacaktır.

Teklif ve ihale çalışmalarında aşağıda belirtilen dokümanlar kısmen ve tamamıyla hazırlanacak veya hazırlanması koordine edilecektir.

 • Malzeme, işçilik, altyüklenici ve ekipman Giderlerinin ayrı ayrı belirtildiği analizli keşif özetleri
 • Başlangıç önkoşulları ve teslim şartlarını gösterir İş Programı,
 • Mobilizasyon planı,
 • Ekipman Listesi,
 • Personel Organizasyon Şeması,
 • Detaylı Şantiye Genel Giderleri,
  • Endirekt personel histogramı ve maliyeti,   
  • Tasarım organizasyon ve maliyetleri,
  • Teminat giderleri
  • Sigorta giderleri,
  • Mobilizasyon ve demobilizasyon giderleri,
  • Test ve devreye alma giderleri
  • Diğer işletme 
 • Gelir ve giderlerin ayrı ayrı gösterildiği Nakit akış tabloları ve proje finansman ihtiyacının çıkarılması,
 • Teklifte yararlanılan alt yüklenici ve tedarikçilerin 
 • Lojistik plan,
 • Yapım Metodu
 • Teknik ve sözleşmesel hususlar ile ilgili teklif açıklamaları ve
 • İhtiyaç duyulması halinde Sözleşme