MÜHENDİS manages all processes of Super-Structural Investments / Construction Projects, in light of Engineering and Ethics, starting from land development until turn-key delivery, to complete the project with optimum cost, quality and duration.

MÜHENDİS aims best practices for the construction sector, considering benefit, cost, technology, and risk variables, with the experience and knowledge of the founders earned from the lowest until the top level in Civil Engineering sector and in light of Engineering Philosophy.

The founders are all Engineers and have more than 25 years’ international experience in different locations like Turkey, Russia, Ukraine, Georgia, Uzbekistan, Azerbaijan, Qatar, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Jordan, Libya, Nigeria, Ghana, and Kongo Republic.


X

Mühendislik;

Bilim ile sanat arasındaki bir köprüdür. Etik değerler ışığında, bilim ve matematiksel prensipler ile tecrübe ve yaratıcılığı insanlık yararına kullanarak, hizmet alanların taleplerini karşılayacak ürünler tasarlamak ve inşa etmektir.

Mühendislik Etiği;

Mühendis, Mühendislik Kraliyet Akademisi (ROYAL Academy of Engineering) Etik Prensipler Bildirisi’ni benimsemekte ve uygulamaktadır.
Bu kapsamda Mühendis, aldığı sorumlulukları aşağıdaki prensipler kılavuzluğunda yerine getirir.

1. Kesinlik ve Titizlik prensibi
Mühendis, verdiği hizmetle ilgili gerekli tüm mühendislik bilgi ve yeteneklerini bünyesinde bulundurmakta ve hizmetlerini bu bilgi ve yeteneklerin gerektirdiği şekilde yerine getimektedir.

2. Dürüstlük ve Güvenilirlik
Mühendis, uygulamalarında en üst seviyede profesyonellik, açıklık, doğruluk ve dürüstüğü benimser.

3. Yaşama, kanunlara ve kamu faydasına saygı
Mühendis verdiği hizmetlerde, sağlık ve yaşam hakkı başta olmak üzere, kanunlar ve kamu faydasını en önde tutar.

4. Sorumlu önderlik: dinleme ve bilgilendirme
Mühendis teknolojinin kullanımı ve yönetiminde en yüksek standartta liderliği gaye edinir. Toplumda ayrıcalıklı ve güvenilir bir konum elde etmeyi ve toplumun daha geniş kesimlerine hizmet ederek kamusal hassasiyetlere duyarlı olduğunu her fırsatta göstermeyi amaçlar.

Mühendis Felsefesi;

İhtiyaçların karşılanmasında Emniyet, Ekonomi ve Estetiğin birlikte göz önüne alınmasıdır.

Mühendis;

Konusunda özel eğitim görmüş, teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, sorun ve ihtiyaçlara akılcı çözümler sunan, bilimsel yöntemlerle düşünen ve üreten kimsedir.

Engineering;

Is a bridge between art and science. It is to design products and construct in order to meet the demands of clients in light of ethical values, by using scientific and mathematical principles, and experience and creativity for the benefit of humanity.

Engineering Ethics;

Mühendis adopts and applies the Declaration of Ethical Principles of Royal Academy of Engineering.
In this context, MÜHENDİS fulfills the responsibilities under the guidance of the following principles:

1. Accuracy and rigor principal Mühendis has a duty to ensure that it acquires and uses wisely and faithfully the knowledge that is relevant to the engineering skills needed in its work in the service of others.

2. Honesty and integrity Mühendis shall adopt the highest standards of professional conduct, openness, fairness and honesty.

3. Respect for life, law and public good Mühendis shall give due weight to all relevant law, facts and published guidance, and the wider public interest

4. Responsible leadership: listening and informing Mühendis shall aspire to high standards of leadership in the exploitation and management of technology. It holds a privileged and trusted position in society, and is expected to demonstrate that it is seeking to serve wider society and to be sensitive to public concerns.

Engineering Philosophy;

Is to consider Safety, Economy, and Esthetics altogether to match the needs.

Engineer;

Is someone specially trained in his field, specialized in technical and social areas, who offers intelligent solutions to problems and needs, and who thinks and produces with scientific methods