Buradasınız

Bir üstyapı inşaat şirketinin organizasyon açısından yeniden yapılandırılması amacıyla şirket hissedarlarına verilen danışmanlık hizmetidir. 

Doğru bir reorganizasyon için:

  • Mevcut durum doğru analiz edilmelidir.  Mevcut durum şirket kültürünün yani şirketi oluşturan kişilerin ortak duygu, düşünce ve davranış tarzının sonucudur.
  • Varılmak istenilen durum şirket kültürü bağlamında tarif edilmelidir. 
  • İki kültür arasındaki farkı kapatmak için makul ve uygulanabilir bir yol haritası çizilmelidir.
  • Organizasyonda ve rollerde yapılacak değişiklikler bu çerçevede belirlenmelidir.
  • Rollere uygun oyuncular görevlendirilmelidir.
  • Yeni kültüre uygun yönetim tarzı sergilenmelidir.

Tüm bu hususlar ve inşaat sektörünün özellikleri de dikkate alınarak, öncelikle merkez ofis ve seçilecek projelerde bir İnşaat Denetimi yapılacaktır.

Yapılacak denetlemenin ardından hazırlanacak durum raporunun ışığında, iletişim yönetimi esasları dahilinde gerekli organizasyon değişiklikleri önerilecek ve İşveren tarafından uygun bulunması halinde de organizasyon yenilenecektir.

Reorganizasyon uygulamalarının şirketlere belirli maliyetleri olmaktadır. 

Başarılı uygulamalar bu maliyetleri zamanla karşılarlar, ancak başarısız uygulamalar, yeni reorganizasyon çalışmalarını ve yeni maliyetleri beraberinde getirmektedir.   

Dolayısı ile reorganizasyon çalışmaları hayati öneme sahiptir ve inşaat sektöründe bu tarz yöneticilik tecrübesine sahip uzman kişiler tarafından yapılmalıdır.