Buradasınız

Projenin ihtiyaçlarına göre belirlenecek dönemlerde, şantiyelerin teknik denetimi ve mühendislik gözetim hizmetlerinin ifasıdır.

Bu hizmet; uygulamanın izlenmesi, maliyet, zaman, tasarım, sözleşme yönetimi, ilave maliyet ve süre talepleri, değer mühendisliği ve değişiklik talepleri, kalite ve tedarik planlaması açısından değerlendirme, mevcut durum ve risklerin tespit edilmesi ve gerektiğinde düzeltici ve önleyici önerilerin sunulması faaliyetleri i şeklinde özetlenebilir.

Periyodik Denetim hizmetleri aşağıda açıklanan durumlarda etkin olarak   kullanılabilir:

 • İnşaat Denetimi sonucu hazırlanan aksiyon planlarının izlenmesi,
 • Ölçeği gereği tam zamanlı inşaat / proje yönetimi hizmetleri gerektirmeyen projelerde yüklenicilerin teknik denetimi,
 • Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı metotları ile başka bir yatırımcı veya yüklenici ile sözleşme imzalamış olan arsa sahibi adına projenin teknik ve idari denetimi.
 • İnşaat yatırım projelerinde hissesi olan yatırımcı adına teknik denetim.
 • Gayrimenkul / İnşaat Projelerine finansman sağlayan finansörler adına   teknik denetim

MÜHENDİS, proje süresince ihtiyaca göre haftalık / iki haftalık / aylık saha ziyaretleri gerçekleştirecek, taraflar ile düzenli toplantılar düzenleyecek ve ofis çalışmaları yapacaktır. MÜHENDİS, Periyodik Denetim Planına göre;

 • Rastgele kalite kontrol denetimleri yapacak ve malzeme test sonuçlarını inceleyecek,
 • Malzeme ve ekipman seçimlerinin sözleşme ve proje şartlarına uygunluğunu tespit edecek,
 • Saha örnek imalatlarını inceleyecek ve onaylayacak/reddedecek,
 • İşlerin veya altyüklenici iş programlarının sözleşmelere ve proje genel iş programına uygunluğunu denetleyecek,
 • Tasarım ve teknik şartnamelerin sözleşmelere ve uluslararası normlara uygunluğunu denetleyecek,
 • İnşaat, tasarım ve finansal hususlar, proje takvimi, işlerin genel kalitesi, olası riskler ve sözleşmeden sapmalar ile ilgili olarak İşverene sunulan rapor, talep ve isteklerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve alınması gerekli önlemler konusunda işverene tavsiyelerde bulunulacak,
 • Sözleşme yönetimi ve yazışmalar konusunda İşverene destek olacaktır.