Buradasınız

İnşaat Mühendisliği sektörü içerisinde en alt kademeden başlayarak en üst kademeye gelene kadar kazanılan tecrübe ve bilgi birikimi ile Mühendislik etiği ışığında, fayda, masraf, teknoloji ve risk değişkenlerini dikkate alarak, inşaat sektörü için en iyi uygulamaları (best practices) amaçlayan bir grubuz.

Murat Şamil Çapar

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamasının ardından aynı fakültede Yapı İşletmesi Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Halen aynı üniversitede doktora eğitimine devam etmektedir.

Yurt içi ve dışı projelerde, sırasıyla yürüttüğü teknik ofis ve planlama mühendisliği, teknik ofis şefliği ve proje müdür yardımcılığını takiben Genel Müdür Yardımcılığı ve son olarak da 9 yıl boyunca 2015 yılına kadar Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürütmüştür.

Serkan Sarıca

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamasının ardından aynı fakültede Yapı İşletmesi Yüksek Lisansını tamamlamıştır.

Muhtelif projelerde yürüttüğü teknik ofis ve teknik ofis şefliğini takiben Merkez Ofis Teklif Grup Yöneticiliği ve son olarak da Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür.

M. Çetin Kömürcü

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamasının ardından aynı fakültede Malzeme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisansını tamamlamıştır.

Proje, sözleşme, inşaat tekniği ve konum anlamında çok geniş yelpazede yer alan pek çok yurt içi ve yurt dışı projelerde Saha Mühendisi, Kaba İşler Şefi, İnce İşler Şefi, Teknik Müdür, Teknik Koordinatör, Şirket Temsilcisi, Proje Müdürlüğü ve son olarak da Projeler Koordinatörlüğü görevlerini yürütmüştür.