Buradasınız

İnşaat denetimi

 • Sürmekte olan bir projenin tüm paydaşlarının uygulama, maliyet, zaman, tasarım, sözleşme yönetimi, ilave maliyet ve süre talepleri, değer mühendisliği ve değişiklik talepleri, kalite, tedarik planlaması açılarından değerlendirilmesi,
 • Mevcut durum ve risklerin tespit edilmesi
 • İhtiyaç duyulması halinde, düzeltici ve önleyici önerilerin sunulması hizmetlerini içerir.
İnşaat Denetiminin Ana Hedefleri:
 • İnşaat aktivitelerinin finansal, işletim ve idari kontrolleri ile ilgili inşaatın mevcut durumu ve yönetim politika ve prosedürlerinin etkinliğini tahkik etmek ve düzeltici faaliyetler önermek,
 • Sözleşme risk kaydı ve yönetim planını denetlemek,
 • Maliyet iyileştirme fırsatlarını tanımlamak
 • İlgili mevzuatlara uygunluğu garanti altına almak. 

İnşaat Denetimi projenin bütünsel olarak durumunu değerlendirmek amacıyla yapılmaktadır. Projenin organizasyon ve yönetim süreçlerini analiz etmek, uygunsuzlukları tanımlamak ve bunların üstesinden gelmek için muhtemel çözüm önerilerini bularak bunları paydaşlarına raporlamayı içerir.

İnşaat Denetiminin Kapsamı:

Denetim projenin aşağıda sıralanan ayrıntılarına odaklanacaktır:

 • Şirket/Projenin karar verme süreçleri
 • Organizasyon Yapısı
 • Tasarım
 • Bütçe ve Maliyet
 • Sözleşme Yönetimi
 • Program
 • Altyüklenici yönetimi
 • Tedarik

Denetim yukarıda belirtilen tüm ayrıntıların detaylarını kapsayabileceği gibi, paydaşların ihtiyaç duyacağı projenin özel problemlerine de odaklanabilir. Problemin tanımlanmasına müteakip, problem ile ilgili olabileceği düşünülen tüm süreçler detaylı olarak incelenerek tüm çözüm önerileri raporlanacaktır. 

İnşaat Denetiminin Aşamaları:

 • Ön Hazırlık Tartışmaları
 • Denetim Ana Hatları
 • Başlangıç Toplantısı
 • Denetim (Görüşmeler, İnceleme ve Analizler)
 • Uygunsuzlukları Açığa Çıkarma
 • Karşılıklı Tartışmalar
 • Ön Denetim Raporu
 • Ofis Çalışması
 • Nihai Denetim Raporu
 • (Talep halinde) Takip