Buradasınız

Tapoich Teknopark Sanayi Kompleksi, Taşkent, Özbekistan

Hizmetin Kapsamı : Tasarım yönetimi de dahil olmak üzere tüm inşaat yönetim hizmetleri

İşveren : Teknopark MCHJ

Hizmet Süresi : Aralık 2019 – Mart 2021

Tapoich efsane geçmişi olan mevcut bir uçak fabrikasıdır. 1941 yazında Almanlar, Sovyetlere saldırdığı zaman Stalin, cephe yakınındaki uçak fabrikasının Orta Asya’ya, Taşkent’e taşınmasını emri ile kurulmuştur. 1941 Aralık ayında uçak fabrikası Taşkent’te üretime başlamış ve takip eden 3 yılda savaş için 2000 uçak üretilmiştir. Savaştan sonra da fabrikada uçak Üretimi devam etmiştir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra, fabrikanın çalıştırılmasında zorluklar çıkması ile üretimi duran mevcut binalar ve toplam 1.3milyon m² büyüklüğünde arazi, günümüz teknolojisi ile üretim yapacak ve aşağıda listelenen muhtelif fabrika, imalat atölyeleri ve idari binaları kapsayacak şekilde yeniden düzenleniyor. Projenin toplam kapalı alanı 425.000 m² olup, toplam proje bedeli yaklaşık 170.000.000 USD’dir.